• 7:45pm Lecture
  • Magrib & Isha prayer at Actual Time
  • Followed by Dua Kumail and Ziyarat Warith
7:45pm Lecture, Actual time Magrib & Isha prayer, Followed by Dua Kumail & Ziyarat Warith